به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

تاریخچه اداره ارشاد رباط کریم

تاریخچه

با عنایت به اینکه شهرستان رباط کریم درسالهای گذشته بعنوان بخشی از شهرستان شهریار بوده است وتمامی امور مربوطه به ادارات مختلف این شهرستان توسط ادارات شهرستان شهریار انجام می گرفته است ونظربه افزایش جمعیت بخش رباط کریم ووسعت زیادآن ووجود بناهای مختلف تاریخی وفرهنگی ونیازبه ارائه فعالیتهای فرهنگی وهنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شهریار بادایر نمودن دفتر نمایندگی درسال 1374دراین بخش مقدمات تأسیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم رابنا نهادندکه درسال 1376باارتقاءسطح بخش رباط کریم به شهرستان درراستای ارائه فعالیتهای فرهنگی وهنری دفترنمایندگی فرهنگ وارشاد اسلامی به اداره ارتقاءیافت.


حجت الاسلام علیزاده

1- حجت الاسلام والمسلمین علیزاده

علی جعفری

2- علی جعفری

سیداحمدحسینی  

3- سید احمد حسینی

علیرضافارسی  

4 - علیرضا فارسی

حجت الاسلام قلیزاده  

5 - حجت الاسلام پرویزقلیزاده

حجت الاسلام امیرشمس  

6 - حجت الاسلام امیر شمس

نمایشگاه مطبوعات پرند هنوز هیچگونه مجوزی دریافت نکرده است .  

7- عباس معبودی